nexCMO

CMO’ların 2020 gündemi!

Dijitalleşme, sosyal medyanın yükselişi ve yeni rekabet koşulları pazarlamada pek çok yeni fırsatı beraberinde getirirken pazarlama yöneticilerinin gündemi de hızla değişiyor. Peki, Türkiye’nin önde gelen CMO’ları bu hızlı dönüşüm içinde hangi konulara odaklanıyor? CMO’lar yeni dönemde hangi alanlarda fark yaratarak markalarını başarıya taşımayı amaçlıyor? The ONE Awards’da üstlendikleri liderlikle markalarına “Yılın İtibarlısı” ödülünü kazandıran CMO’larla işte bu soruların yanıtlarını aradık.

2019 pazarlama dünyası için oldukça zorlu bir yıl oldu. Dijitalleşme diğer yıllara göre gelişimini hiç olmadığı kadar hızlandırdı, pek çok marka için ana rekabet alanına dönüştü. Tüketicinin alım gücü düştü, eve kapandı. Satın alma davranışlarında da büyük oranda değişimler oldu. Bu dış etkenlerle birlikte CEO’ların artan beklentileri pazarlama yöneticilerini daha da zorluyor. Ar­tık markalar, pazarlama yöneticilerinden şirketi büyütmesini, yeni stratejiler geliştirmesini, büyük veriyi anlamlandırmasını ve tüketi­cinin karşısına daha yaratıcı hikayelerle çıkmasını bekliyor. Daha da önemlisi CMO’larından ortak hedefler bularak, marka içinde diplo­matik bir rol oynamasını hatta farklı departmanları bir araya getir­mesini de istiyor. Zira Fournaise Marketing Group’un gerçekleştir­diği bir anket CEO’ların pazarlama yöneticilerinden beklentilerinin giderek arttığını gösteriyor. Araştırmaya göre CEO’ların yüzde 80’i pazarlama yöneticilerinin performanlarını yeterli bulmuyor.

Sadece Türkiye’de değil dünyada da markaların pazarlama bütçele­ri ciddi oranda azalıyor. Nitekim Gartner’ın CMO Harcama Anke­ti’ne göre pazarlama bütçeleri 2018’de toplam şirket gelirinin yüzde 11,2’sini oluştururken, 2019’da bu oran 10,5’e geriledi. Ayrıca bu yıl­ki rapor, şirketlerin pazarlama önceliklerini ve bütçe yatırımlarının hangileri olduğunu da ortaya koyuyor. Araştırmaya göre pazarlama teknolojisi (martech) bütçeleri 2018 yılında pazarlama bütçesinin yüzde 22’sini, 2019’deyse yüzde 29’unu oluşturuyordu. 2020 yılı öngörülerinde (yüzde 26) bu oran bir miktar düşse de hala bütçenin büyük bir bölümünü oluşturacağını gösteriyor.

Peki, bütçelerin daraldığı, satın alma davranışların değiştiği bir dö­nemde pazarlama yöneticilerinin odaklanacağı konular neler ola­cak? Yeme içmede perakendeye, sigortadan beyaz eşyaya kadar The ONE Awards’da “Yılın İtibarlısı” olmayı başaran markaların pazar­lama yöneticileri kendilerini bekleyen en büyük tehlikeleri ve bu yıl odaklandıkları konuları Marketing Türkiye’ye açıkladı…

Dikkat çeken pazarlama tahminleri:

Çeşitli kurumların gerçekleştirmiş olduğu araştırmalar ve raporlar pazarlama yatırımlarında hangi alanların öncelikli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu çalışmalara göre mobil ve dijital reklam yatırımları pazarlama bütçeleri içinde payını artırırken müşteri memnuniyeti ve müşteri tutumları da öncelikli konular arasında yerini alıyor.

➞ Pazarlama liderleri yapay zeka ve makine öğrenimi kullanımında yüzde 27’lik bir artış bildiriyor ve bu seviyenin üç yıl içinde yüzde 60 oranında artmasını bekliyor. (The CMO Survey)

➞ Beş yıl önce pazarlama bütçesinde yüzde 3,2 olan mobil yatırımlar yüzde 12,8’e yükselmiş durumda. Bu seviyenin önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 21,8’e yükselmesi bekleniyor. (The CMO Survey)

➞ 2020 yılında ortalama bir firmanın toplam pazarlama bütçesinin yüzde 45’ini dijital yatırımlar oluşturacak. (Forrester Research)

➞ Mobil, pazarlama bütçelerinin yüzde 12,8’ini oluşturuyor ve beş yıl içinde yüzde 20’yi aşması bekleniyor. (Forrester Research)

➞ Müşterilerin tutumları, fiyatın hizmet ve kaliteden daha az önemli olduğunu gösteriyor. (Deloitte)

➞ 2020’de arama motoru ve dijital reklam yatırımları pazarlama bütçelerinde en büyük paya sahip olacak. (eMarketer)

➞ Dijital pazarlama her yıl yüzde 11 büyüyor ve bu büyüme içinde aslan payını online video oluşturuyor. (Forrester Research)

➞ Pazarlamacıların üçte ikisi geleceği planlamak yerine bugüne odaklanmakla meşgul. (The CMO Survey)

En büyük tehlike azalan marka sadakati!

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi

✓ Teknolojinin etkisiyle hızla değişen tüketici alışkanlıkları ve satın alma kararında etkili olan farklı unsurlar pazarlamada oyunun ku­rallarını yeniden yazıyor. Yeni nesil müşteriler her zamankinden daha bilgili, daha aktif ve daha fazlasını istiyor. Bugünün gelişmeleri bize açık şekilde gösteriyor ki iş modelleri ve iş yapış biçimleri de aynı doğrultuda değişiyor.

✓ Yeni dönemde müşterinin görünür ihtiyacının arkasındaki gerçek ihtiyacı doğru tespit edip ona göre müşteriye seslenmek, teklifler sunmak çok daha önemli. Dolayısıyla özellikle müşteri ihtiyaçlarını net olarak belirlemek ve araştırmaları çok daha iyi yorumlayabilmek üzere kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Hazır gelen araştırmalar yerine müşterinin kendisiyle direkt iletişime geçerek, müşteriyi ve sahayı daha iyi dinlemek konusunda kendilerini geliştirmeli.

✓ Yapılan araştırmalara göre yeni nesilde marka bağlılığı ve sadakat giderek azalıyor. Gün geçtikçe insanlar daha çabuk doyuma ulaşıp, kolayca vazgeçebiliyor. Dolayısıyla markalara bağlılık azaldıkça müşteriyi elde tutmak daha da zorlaşacak.

✓ Gelecekte her geçen gün artan rekabet, tüketicilerdeki satın alma gücünün giderek azalması ve bundan dolayı faydadan daha çok fiyat duyarlılığının artması da en büyük tehlikeler arasında. Markaların bu rekabetten sıyrılabilmesi, marka bağlılığını arttırabilmesi için müşterileriyle duygusal bir bağ kurmaları çok önemli. Müşterileriyle bu bağı kuramayan, duygularına hitap edemeyen markaları büyük bir tehlike bekliyor.

Çağımızın odağı müşteri deneyimi

Lenovo Türkiye İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak

✓ Lenovo Türkiye olarak Türk sporuna yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Oyun alanındaki faaliyetlerimize Legion mar­kamızla odaklanacağız. 25 Şubat’ta sektörün önde gelen lider firmalarıyla bir basın top­lantısı gerçekleştirdik. Bu etkinlik kapsamın­da “Teknoloji ile Üretelim” platformumuzu hayata geçirdik. Bu platform çocuklara, öğ­rencilere ve girişimcilere teknolojik dünyayı tanımaları ve katma değerli üretim alanında rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için gerekli donanımı kazandıracak. Platformu­muzla, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 71 öğrenim biriminde 7- 13 yaş arasındaki 50 bin çocuğa 1 yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz.

✓ Günümüzde teknolojinin getirdiği gelişmelerle çok fazla mecra pazarlama mesajlarını vermek için kullanılıyor. Doğru hedef kitleye doğru mesajları doğru platformları seçerek vermek işin sırrı olacak.

✓ Günümüzde CMO’lar 10 yıl öncesinde izledikleri yollardan çok farklı yöntemlerle çalışıyorlar. Çağımızın odağı müşteri deneyimi. CMO’ların geleneksel yöntemlerle ilerlemesi mümkün değil. Müşteri deneyimini en yüksek kalitede yaşatabilmek adına müşterilerle el ele, müşterilere dokunarak, farklı disiplinlerle çalışarak yeni yöntemlere adapte olmak zorundalar. Ayrıca marka algısını güçlendirmek için duygulara dokunan hikayeler yaratmak gerekiyor.

Yöneticilerin egolarından arınması gerekiyor

TFI TAB Gıda Yatırımları CMO Sinan Ünal

✓ Bugün bir markanın sürdürülebilirliği, ka­liteli, lezzetli ve ulaşılabilir ürün ve hizmetin yanı sıra, müşterileriyle interaktif ve şeffaf bir şekilde iletişim kurabilme, onları dinleme ve dijital dünyanın nabzını tutabilme becerileri­ne bağlı. Bu nedenle müşterilerimize dokun­duğumuz her alanda, sıcak ve samimi bir dille iletişim kurmaya özen gösteriyoruz.

✓ Alanımız hareketli, hızlı değişen, durma­dan dönüşen bir alan. Dolayısıyla dijitalden konvansiyonele tüm iletişim çalışmalarımızda onların dilinden konuşmamız lazım. Bu da şüphesiz insan kaynağının gençleşmesiyle mümkün. Artık tüm pazarlama yöneticilerinin egolarından arınması, daha dinamik, gençle­rin söz sahibi olduğu bir pazarlama anlayışını benimsemesi gerekiyor.

✓ Biz pazarlama profesyonelleri çoğu zaman birden çok şeyi aynı anda yapmakla yüküm­lüyüz. Kısacası bir pazarlama yöneticisinin kreatif olup olmaması zaten tartışılamaz ama kurulan stratejileri sadeleştirip önceliklen­direrek, ekibinin diline çeviremeyenler, önü­müzdeki dönemde bir adım geride kalacak. Tabii buna fazlaca takılıp, hayal kurmaktan vazgeçenler de bir süre sonra silinip gidecek.

✓ Artık dijital merkezde olmak üzere tüm kanalları buna uygun yönetmek gerekiyor. Bu noktada da dijitale ve teknolojiye yatırım yapmayan ve teknolojik yeniliklere hızla uyum sağlayamayanlar ciddi tehdit altında olacak. Özellikle bizim gibi rekabetin yoğun yaşandığı dinamik bir sektörde inovasyon temelli bir iş yapış biçimini iş kültürünün bir parçası haline getirmeyen şirketler için tehdit giderek daha da büyüyecek.

Anlamlı markalar yaratma misyonu önem kazanıyor

RB Türkiye Ev ve Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar

✓ RB Türkiye Hijyen ve Ev Birimi olarak 2019 yılı boyunca en önemli gündem maddeleri­miz, şirketimizin küresel boyutta belirlediği sosyal fayda alanları arasında da yer alan su ve kadının güçlendirilmesiydi. Bu yıl, bu iki konuda çalışmalarımıza kapsamını genişlete­rek devam ediyoruz. Türkiye’nin suyunu koru­mak, ülkemizin su kısıtı riskine dikkat çekmek ve tüm paydaşlarımızla bu konuda harekete geçmek listemizin başında yer alıyor.

✓ Finish markamızla başlattığımız “Yarının Suyu” hareketimiz büyüyerek devam eder­ken hem toplumda farklı kitlelere ulaşıyoruz hem de her paydaşımızın bu konuda etki alanını artırmasını hedefliyoruz.

✓ Toplumsal cinsiyet eşitliği ve dijital dönü­şüm de 2020’deki diğer iki ana başlığımız. Ekibimizde ve marka iletişimimizde toplumsal cinsiyet eşitliğine daha fazla dikkat etmek ve bu konuda öncü olmayı sürdürmek ana hedeflerimiz arasında.

✓ Dijitalleşme ve anlamlı markalar yaratma misyonu listenin başında olacak. Özellikle markaların fonksiyonel ve duygusal fayda­sının anlam ajandasını desteklemesi çok önemli.

✓ CMO rolünün yeni pratiklere hızla uyum sağlaması gerekiyor. Bu pozisyondaki bazı fonksiyonların önemli bir kısmının gelecekte yapay zeka uygulamaları kapsamında oto­masyona gideceğini düşünüyorum. Bu nok­tada hem hikâye anlatımı hem de topluma ve çevreye geri verme konusunda ileriye dönük aksiyonlar almak gerekiyor.

İnsan dokunuşunu da korumalıyız

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurul Üyesi Firuzan İşcan

✓ 2020 yılında ticari ve kurumsal risklerin, sağlık ve kasko ürünlerinin büyüyeceğini ön görüyor, satış ve pazarlama çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortası bu anlamda önceliklerimizden biri.

✓ Önümüzdeki dönemde hayatımıza en çok etkisi olacak başlık teknoloji olacak. Dijital dönüşüm son birkaç yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de gündemimizin vazgeçilmez bir maddesi. Teknolojiyi bir araç olarak işimize entegre ederek dijital yetenek­leri beslerken insan dokunuşunu da korumak CMO’ların üzerine kafa yorması gereken en temel konulardan biri.

✓ Benzer şekilde gelecek yatırımları planla­ma noktasında büyük veri ve veri analitiği pa­zarlama alanında şirketlerin elini güçlendire­cek bir araç. Dolayısıyla bu alanda kendimizi geliştirmemiz, bu veriyi şirkete yeni müşteri kazandırmak kadar mevcut müşteri bazını da korumak için en etkin şekilde değerlendir­memiz önemli. Bu noktada sadece teknoloji aracılığıyla değil geleneksel araçları da kulla­narak müşterilerimizle temas kurabileceğimiz yeni yollar bulmak önem taşıyor.

✓ Teknolojinin gelişimiyle birlikte müşteri ihtiyaç ve beklentileri çeşitleniyor. Bu da müşteri deneyimini doğru yönetmeyi zorlaş­tıran bir faktör. Öte yandan yoğun rekabet ortamında potansiyel müşterilerin ilgi alanına girebilmek de zorlu bir hale geliyor. Bu noktada en yenilikçi ve verimli fiyatı sunan, güven inşa edebilen şirketler kazanacak.

Teknolojiyi işine entegre edemeyen, müşteriyi doğru okuyamayanlar ise oyunu kaybedenler tarafında yerini alacak.

Güç artık müşterilerde

Divan Grubu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörü Akşın Güngör

✓ Dijital pazarlamadaki büyümeyle markamızın hedeflerine ne kadar etkili bir şekilde ulaştığını ölçen “Çevik pazarlama” gündemimizde olacak. Mevcut müşterilerimiz bizi en etkin şekilde tavsiye eden marka elçilerimiz, bu noktada CRM’in önemi devreye giriyor. Eş zamanlı olarak yeni müşteriler için sosyal medyada etkin tanıtımlarımız da özellikle video pazarlama odaklı olarak devam edecek.

✓ Müşteriler, markalardan dürüst ve şeffaf olmalarını bekliyor. Bir marka diğer kullanı­cılardan olumlu geribildirim aldığında yeni kullanıcılar elde etme olasılığı artıyor. Geri bildirimler ve bununla ilgili olan hem sosyal medya kanalları hem de bu içeriği yansıtan web siteleri daha da önem kazanıyor.

✓ Veri ve hız konusunda etkin olmak gerekiyor. Veri uzmanlığı gibi konulara da hakim olunması, doğru segmentasyon başarısı, kampanyaların sadece imaja yönelik değil satışa yönlendirici sonuçlarını da değerlendirebilecek bir bakış açısına sahip olması son derece önemli olacak.

✓ Gelişen teknoloji markaların tüketicilerle olan ilişkisini yeniden tanımlıyor. Yeni güç modelinde müşteriler sadece tüketmiyor; paylaşıyor ve üretiyor. Bugün güç müşterilerde ve güç artık onlarla paylaştıkça hatta onların paylaşmalarını sağladıkça artıyor. Pazarlamanın işletmelerde etkinliğinin ekonomik olarak da sürdürülebilir olması adına; bilgiyi etkin bir şekilde kullanıp, doğru kanallarla, doğru şekilde önce analiz edip, sonra paylaşıp, sonra da ölçümlemekten yana olan 360 derece bir yönetim pazarlamanın olmazsa olmazı olacak.

Pazar dinamikleri çok hızlı değişiyor

PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder

✓ Türkiye bu sene Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak. Pepsi’nin de sponsorları arasında olduğu bu büyük spor olayını ülkemizde en iyi şekilde ağırlamak ana odaklarımız arasında. Gaming ve espor yükselen konular ve Pepsi markası bu konuda Türkiye’de öncü olarak yatırımlarına devam edecek.

✓ Pepsi, Lipton, Yedigün ve Fruko markalarımızla gelişen trendlere uygun olarak tüketicilerimize yeni ve keyifli deneyimler yaşatan aktivasyonlar ve promosyonlarımız ve farklı tüketim ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunan inovasyonlarımız gündemimizde olacak.

✓ Dijitalleşmenin, sürdürülebilirlik, iyi yaşamak ve deneyimleme trendlerinin öne çıktığı ve pazar dinamiklerinin çok hızlı değiştiği bir döneme girdik. Bu dönemde bu gelişmeleri yakından takip etmek, tüketicilerin beklentilerini, pazar dinamiklerinin getirdiği ihtiyaçları anlayabilmek çok önemli olacak. CMO’ların kendini ve markalarını bu ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirip, geliştirmesi çok kritik.

✓ Tüketicilerin ihtiyaçları ve pazar dinamiklerindeki değişimleri zamanında gözlemleyip bunlara uygun aksiyonlar almakta gecikmek yani değişime ayak uyduramamak en büyük tehlike olacaktır.

Reklamların hatırlanma oranı düşüyor

PepsiCo Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber

✓ 2020 yılı için öncelikli olarak gündemimizde dijital transformasyon ve futbol olmak üzere iki konu bulunuyor. Bildiğiniz gibi teknolojideki gelişmelerle birlikte, tüketicilerimizin hareket şekilleri, medya kullanımları ve beklentileri oldukça değişti. Bu doğrultuda “KazandıRio” gibi yeni mobil uygulamalar çıkardık. 2020’de bu uygulamamızı büyütüp milyonların cep telefonlarında sık kullandığı uygulamaların arasına çıkarmak istiyoruz.

✓ Ruffles markamızla İstanbul’da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi sponsoruyuz. Bu dönemde çıkaracağımız yeni ürün ve yapacağımız büyük aktivitelerle Türkiye’de yaşanacak futbol festivalinin en büyük parçası olmayı hedefliyoruz.

✓ Dijital alandaki gelişmelerle birlikte dünya da çok hızlı bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Bu değişim ve dönüşüm beraberinde iş yapış şekillerini de değiştiriyor. Dijitalleşmenin getirdiği bu hızlı değişime CMO’ların da çok hızlı bir şekilde adapte olması gerekiyor. Çünkü dijital dünya tüketicilerimize ulaşmanın en etkin ve en uygun yolu. Bu nedenle CMO’ların bu alanda kendilerini sürekli güncel tutması gerekiyor.

✓ Aslında son Adwatch raporlarından da anlaşıldığı gibi günümüzde tüketiciler, markaların reklam kampanyalarını her sene daha az hatırlıyor. Özellikle uyaran sayısının artmış olması, tüketicilerin multi-screen alışkanlıklarının artmasıyla birleşince, kampanyaların algıda seçiciliği zorlaştı. Tüketiciler her geçen gün daha az reklam hatırlıyor, markaların bu karmaşada ayrışması güçleşiyor.

Pazar koşullarına uyum sağlamak gerekiyor

Renault MAİS Pazarlama Direktörü Levent Timur

✓ Teknolojiye paralel dijitalleşmenin egemen olduğu ve tüm iş modellerine yansıdığı bugün, gündem ne olursa olsun yeni pazar şartlarına uyum öncelikli konumuz. 2020 yı­lında daha önce başladığımız dijital projeleri geliştireceğimiz bir yıl olacak. Dijitalleşmeyle birlikte değişen yeni müşteri beklentilerini daha iyi anlamak ve taleplere göre yeni yön­temler geliştirmek önceliklerimiz arasında.

✓ Türkiye’de pazar koşulları sektör gözet­meksizin son derece dinamik bir yapıya sa­hip. Tüm sektörlerde adaptasyon hızlı olmak zorunda çünkü şartlar hızla değişiyor. Pazar koşullarını iyi analiz edip değişen şartlara adaptasyon oldukça kritik… Diğer taraftan çok hızlı değişen müşteri taleplerine cevap verebilmek, iyi anlamak ve bu yönde yeni pazarlama stratejileri geliştirmek gerekli.

✓ Teknoloji ve dijitalleşme kapsamında CMO’lar yeni pazar trendlerini iyi takip etmek zorunda. Klasik kampanya yöntemleri yerini kişiye özel kampanyalara bırakıyor. Sektörden bağımsız, kişiselleştirilmiş önerile­rin yoğunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Müşteri taleplerini iyi anlayıp buna uygun çözüm bulabilmek, rekabet yoğun pazarda markaları öne çıkarıyor. Yükselen dijital trend ve yeni pazarlama metotlarıyla alternatif iletişim ka­nallarının verimliliğinin arttırılmasına yönelik gelişim önemli.

✓ Ülkemizde hızlı değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için proaktif olmak gerekiyor. Müşteri beklentilerini iyi analiz edememek, ürün ve hizmetleri bu yönde adapte edeme­mek en büyük tehlikelerin başında geliyor. Çok hızlı değişen dünyaya uygun doğru yöntemlerle ve doğru kanallardan müşteriye ulaşmak büyük önem taşıyor.

e-ticaret 2020’nin tam kalbinde yer alacak

L’Oréal Tüketici Ürünleri Pazarlama Direktörü Gamze Gilava

✓ Amacımız hep daha fazla tüketiciyle güzel­liği paylaşmak oldu. Bu yıl da sektöre büyük yenilik getirecek lansmanlarımız var tüm mar­kalarımızda. L’Oréal’in her platformda sahip çıktığı sürdürülebilirlik, etik ve kapsayıcılık ajandalarının önemi katlanarak artacak. Diji­tal dönüşümün Türkiye’deki önde gelen sayılı şirketlerinden biri olmayı pro-aktif adımlar atarak başardık.

✓ L’Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Bölümü olarak bu amaç için yeni projelere imza atarak teknolojideki üstünlüğümüzü hem en üst se­viye ürünleri üretmek, hem de en iyi deneyimi sağlamak için kullanmak istiyoruz. E-ticaret ise 2020’nin tam kalbinde yer alıyor olacak.

✓ İşimiz gereği her işin en iyisini yapmaya ça­lışmak büyük bir dinamizm kazandırıyor ancak pazarlama dünyasındaki “en” olabilme hali için algılarınızın dış dünyaya her an açık olma­sı gerekiyor. Yeni beliren çok fazla uzmanlık ve iletişim aracı oluştu; data uzmanlığı ve en etkili şekilde kullanımı, influencer iletişimini AI ile birleştirmek, conversational marketing ya da social commerce. Bu yeniliklerin ön­celik sıralamasını bilebilmek marka stratejisi oluştururken en önemli yardımcımız olacak.

✓ “Güven” tüketici ve marka arasında oluşturulması en zor ve kırılması da bir o kadar kolay bir olgu. Günümüz dünyasında kitlelerle iletişimde markaların kurduğu birçok farklı dolaylı, dolaysız iletişim şekli bulunuyor. Tüketicinizle markanızın iletişimini her ne kadar kontrol altında tutmak isteseniz de değişen iletişim dünyasında bu durum çok daha zorlaşıyor.

Pazarlamanın odağında “eşsiz müşteri deneyimi” var

MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özgün Şahin

✓ 2020 yılında başta aktarma merkezlerinizin otomasyonuna, şirketin IT altyapısına, ekiplerin kullandıkları teknolojik ekipmanlara olmak üzere işimizde verimlilik sağlayan alanlarda yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Hem çalışan hem müşteri memnuniyetimizi artırmak, insana dokunan uygulamalar hayata geçirmek ve beraber çalışılan her iş ortağı için verimli bir yıl geçirmeyi planlıyoruz.

✓ Müşteri beklentilerine en hızlı cevap veren ve teknolojiyi süreçlerine dahil eden firmala­rın rekabette öne çıkabildiği bir dönemdeyiz. Kargo sektörüne baktığımızda hiç olmadığı kadar bireysel müşteri ve alıcıların talepleriy­le karşı karşıyayız.

✓ Günümüzde pazarlama stratejilerinde en önemli paya sahip başlıklardan biri büyük verinin saklanması, analiz edilmesi ve anlamlı bir şekilde yorumlanması. Büyük veri havu­zunda elde ettiğimiz veriyi müşteri memnuni­yeti yaratmak için nasıl kullanacağımız nokta­sında kendimizi daha fazla geliştirmeliyiz.

✓ Pazarlama dünyasının odağında yeni nesil teknolojileri en verimli şekilde kullanarak eş­siz müşteri deneyimi yaratmak var. Ancak her şeyin hızla değiştiği ve tüketildiği bu çağda müşterileri yakalayıp dikkatini çekeceğimiz anlar kısalıyor.

✓ Müşteri geri bildirimlerine, değişen trend­lere hızlı adapte olmak gerekiyor. Markaların sunduğu içerikten ziyade müşterilerle birlik­te yaratılan içerikleri daha fazla göreceğiz. Yapmamız gereken sadece verileri analiz etmek değil insanları neyin motive ettiğini anlamak ve onlarla empati kurmak.

Fütüristik pazarlama ajandamızda olacak

Sur Yapı Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı / CMO Barış Ekener

✓ 2020 yılında dijital pazarlama ve dijital mecralardaki değişimler, konvansiyonel mecralardaki ataklarınızın yeni tüketici davra­nışlarına göre yeniden ele alınması ve dijital mecralarla uyum, marka ve ürün pazarlama iletişiminde süreklilik, Ar-Ge’ye dayalı fütü­ristik pazarlama ve insan odaklı adaptasyon konuları ajandamızın başlıca konuları olacak.

✓ Dijital pazarlama elektronik cihazlarımızın her yerine adım adım yerleşiyor. Hayatımızda olan kişisel asistanlar chatbot’lar bu yıl biraz daha insana yaklaşacak ve daha etkili pazar­lama yapabilecek. Sesli aramayla anahtar sözcük tabanlı reklam modellemeleri artacak.

✓ Teknolojik devrim devam ediyor; bununla birlikte tüketici trendlerindeki hızlı değişim­ler ve kırılmalar, insanların satın alma biçim ve düşünceleri hızla değişiyor. Etki biçimi, tüketiciyi anlama biçimi, hatta verdiğiniz reklamın frekans sayısına kadar bir yönetim sürecini tekrar dizayn etmeniz gerekiyor.

✓ Dijital pazarlama, fütüristik pazarlama mecra çeşitlendirme ve mecraların algılanma biçimleri mecraların ölçümünde yeni anla­yışlar getirecek. Pazarlamada hız, kısa süreli spot kampanyaların önemi, sürekli Ar-Ge, makro ekonomik adaptasyon, hızlı pozisyon alma konuları bence tüm pazarlama profes­yonelleri için en önemli geliştirme konuları olmaya devam edecek.

✓ Teknoloji işimizi kolaylaştıracak aslında. Çok daha kolay ölçüp çok daha hızlı kararlar verebileceğiz. Genellemeler en büyük tehdit­lerden biri. Fikre düşünmeye zaman ayırma­yan, bilimsel temele oturtup doğru zamanda doğru hareketi yapmayan zamanda geri gidi­yor. Pazarlama eski hantal yapısında talebin sürekliliğini sağlamakta artık zorlanıyor.

Dijitalleşmeye odaklandık

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz

✓ Başta KOBİ’ler olmak üzere tüm ticari işletmelerdeki CMO’ların teknolojik gelişmeleri ve dijital dönüşüm süreçlerini ıskalamaması gerekiyor. Şirketlerini geleceğe taşıyacak ürün ve hizmetlere öncelik vermeleri önem arz ediyor.

✓ CMO her zaman müşteri memnuniyetini odağa alarak ama aynı zamanda dijital pazarlama imkânlarını sonuna kadar kullanarak pazarlama faaliyetlerinde bulunmalı. Ticari işletmeler ise dijital platformları çok iyi kullanmalı, B2B ve B2C pazarlama tekniklerini geliştirmeli ve CRM’i her zaman ön plana almalı.

✓ İşletmelerimizin ihtiyacı olan emtia ve hizmetleri, kâr ilavesiyle vadeli bir şekilde sağladığımızdan dolayı katılım finans ilkeleri gereği fiyatlamamız hiçbir koşulda değişmiyor. Dolayısıyla KOBİ ve esnafımız herhangi bir sürprizle karşılaşmıyor ve risk almamış oluyor. Vadeleri de firmanın nakit döngüsüne göre belirleyerek ödemeleri kendileri için en uygun zamana bırakıyoruz. Vizyonumuzu buna göre belirliyor, geliştirdiğimiz ürünlerinde paydaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz.

✓ Bundan sonra da hızlı, kolay, güvenilir ve kesintisiz deneyimler sunmak için yenilikçi ürünler geliştirmeye, süreçlerimizi optimize etmeye ve başta finansal teknolojiler olmak üzere çeşitli ekosistem iş birlikleriyle yeni iş modelleri oluşturmak için çalışmalar yapmaya öncelik vereceğiz. Teknoloji ve inovasyon eksenli geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle de reel ekonominin desteklenmesine ve işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarımıza ivmeyi artırarak devam edeceğiz.

 

Marketing Türkiye

Marketing Türkiye