nexCMO

Kadın Dostu Markalar

Marketing Türkiye için Xsights Araştırma ve Danışmanlık’ın gerçekleştirdiği “Kadın Dostu Markalar” araştırması markaların kadın odaklı çalışmalarını ve kadın tüketicilerin gözünden “Kadın Dostu Marka”ların olmazsa olmazlarını mercek altına aldı. Araştırma sonuçlarına göre her 4 kadından 3’ü markaların sosyal sorumluluk projelerinin, markayı satın alma kararlarını etkilediğini belirtiyor.

Marketing Türkiye için Xsights Araştırma ve Danışmanlık’ın ger­çekleştirdiği “Kadın Dostu Markalar Araştırması”na göre mar­kaların sosyal sorumluluk çalışmaları yapması her 4 kadından 3’ünün o markanın ürün ve hizmetlerini satın alma kararını olumlu yönde etkiliyor.

Kadınlar cinsiyet eşitliği, toplumsal fırsat eşitliği, kadına karşı şiddet ve kadın istihdamı gibi konularda markalardan farkındalık kampanyaları yapmalarını bekliyor. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde markaların gerçekleştirdiği kadın odaklı iletişim çalışmalarını samimi bulanların oranı ise yüzde 50.

Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyaları söz konusu olduğunda ka­dınlar en çok hangi markaları beğeniyor? Söz konusu kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları olduğunda kadınlar markalardan neler bekliyor? Yanıtlar “Kadın Dostu Markalar Araştırması”nda…

Kadınların yüzde 68’i hükümet politikalarını yeterli bulmuyor

Kadınların yüzde 68’i Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunların çözümü konusunda hükümet politikalarını yeterli bulmadıklarını belirtirken, yapılan çalışmaları yeterli bulanların oranı yüzde 7’de kalıyor. Katılımcıların yüzde 25’i ise bu konuda “kararsız” olduğunu ifade ediyor.

İstihdam ve maaş konusunda eşitlik sağlanmalı

Katılımcılara “Sizce markalar toplumsal fırsat eşitliği için ne yapabilir?” sorusu yö­neltildiğinde kadınların yüzde 39’u istihdam ve maaş konularında markaların eşitliğe katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Öte yandan yüzde 30’luk bir kesim kadınlara özel uygulama, indirim ve promosyonlarla ekonomik anlamdaki fırsat eşitliğine katkı sağ­lanabileceğini düşünürken yüzde 25’i fırsat eşitliği konusunda markaların çalışmalar yürüterek toplumun bu konudaki farkındalığını artırabileceklerine inanıyor.

Markalar kadın odaklı iletişim çalışmalarına öncelik vermeli

Araştırmaya göre kadınların yüzde 62’si “Sizce markalar kadına karşı şiddet konusunda ne yapmalı?” sorusuna karşılık cevap olarak “şiddete karşı farkındalık kampanyası” yanıtını veriyor. Katılımcıların yüzde 19’u markaların bu konuda eğitimler, seminerler ve etkinlikler düzenleyebileceklerini, yüzde 9’u şiddet mağduru kadınlara psikolojik destek hattı sağlanması gerektiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 58’i “daha fazla kadın istihdam edilmeli” diyor

“Sizce markalar kadın istihdamı konusunda ne yapmalı?” sorusuna alınan yanıtlara göre katılımcıların yüzde 58’i “daha fazla kadın istihdam” edilmesi gerektiğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 22’si kadınlara özel haklar, ek ücret ve eğitimler önerirken, her 10 katılımcıdan biri liyakata önem verilerek eşitliğin sağlanabileceğine inanıyor.

“Kadın dostu marka” olmanın yapı taşları

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 41’i markaların “Promosyon/İndirim” yaparak kadın dostu marka olabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda katılımcılar kadın sorunlarına eğilen sosyal sorumluluk projelerinin (yüzde 21), kadınlara istihdam fırsatlarının (yüzde 15), eşit davranışın (yüzde 10) ve kadınlara özel ürünlerin (yüzde 4) “Kadın Dostu Marka” olmanın temel yapı taşları olduğunu dile

KSS’ler satın alma tercihlerini etkiliyor

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine önem veren markalar kadınlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Araştırmaya katılan her 4 kadından 3’ü markaların sosyal sorumluluk projelerinin, markayı satın alma kararlarını etkilediğini belirtiyor.

Her 2 kişiden 1’i 8 Mart kampanyalarını samimi buluyor

çalışmaları her 2 katılımcıdan 1’i tarafından samimi bulunurken, katılımcıların yüzde 30’u iletişim çalışmalarını samimi bulmadığını dile getirdi. Araştırmaya katılan çalışan kadınların 8 Mart kampanyalarını yüzde 67’lik bir oranla samimi buldukları görülürken çalışmayan kadınların yüzde 53’lük bir oranla yapılanları samimi bulmadığı ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre geçtiğimiz yıllarda markaların gerçekleştirdiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyaları arasında en çok beğenilen ilk iki marka Atasay (yüzde 22) ve Orkid (yüzde 22) oldu.

Türk kadınını en iyi temsil eden isimler

Araştırmada farklı kategorilerde Türk kadınını en iyi temsil eden isimler sorulduğunda siyasette Meral Akşener, iş dünyasında Güler Sabancı, sporda Şahika Ercümen, akademideyse Deniz Ülkü Arıboğan öne çıkıyor.

Araştırmanın metodolojisi

Marketing Türkiye adına Xsights Araştırma ve Danışmanlık’ın ger­çekleştirdiği “Kadın Dostu Marka­lar” araştırması 10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında online araştırma yöntemiyle Türkiye’nin Sesi Pane­li’nde (www.turkiyeninsesipaneli. com) gerçekleştirildi. “Kadın Dostu Markalar” araştırmasına saha süresi içerisinde 300 kadın katıldı. Araştır­maya katılanların yüzde 18’i İstanbul, yüzde 10’u Ankara ve yüzde 13’ü İzmir’de yüzde 59’uysa diğer illerde yaşıyor. Araştırma kapsamında veriler yüzde 95 güven düzeyinde anlamlılık testine tabi tutuldu.

 

Marketing Türkiye

Marketing Türkiye